Grudziądz. Dzień Seniora

We wtorek 4 października miał miejsce II Grudziądzki Dzień Seniora. Organizatorami wydarzenia byli: Grudziądzka Rada Seniorów, Pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu oraz Poseł RP Tomasz Szymański. Z uczestnikami spotkał się Prezydent Grudziądza Robert Malinowski.

Dzień Seniora rozpoczął się uroczystym przemarszem z Błoni Nadwiślańskich na Marinę. Następnie przygotowano m.in. występy artystyczne, naukę Tańca Seniora oraz wspólne grillowanie.

Zainteresowani otrzymali także reedycję Grudziądzkiego Poradnika dla Seniorów, który przygotował Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. W wydawnictwie znalazły się zaktualizowane informacje m.in. na temat Klubów Seniora, działalności miejskich instytucji kultury, a także instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą społeczną.