Grudziądz. Informacja o wycince drzew

Władze miasta publikują informacje o wycince drzew po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Osoba fizyczna może usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że nie czyni tego na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warto jednak pamiętać, że jego usunięcie będzie niemożliwe lub utrudnione w przypadku, gdy drzewo jest objęte dodatkową ochroną np.:  • jest pomnikiem przyrody.
  • jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu.
  • jest objęte ochroną konserwatora zabytków - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości wymaga się w przypadku drzew znajdujących się na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Dotyczy to zarówno zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, jak i zabytkowych układów urbanistycznych, ruralistycznych, czy zespołów budowlanych.
  • w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.