Grudziądz. Karta dla seniorów

Wczoraj, tj. 25 stycznia, radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie programu „Grudziądzka Karta Seniora”. W najbliższym czasie prezydent Grudziądza wyda zarządzenia, które określą wzór deklaracji dla partnerów oraz wzór wniosku o wydanie Karty i samej Karty Seniora.

– Już dziś apeluję do instytucji, jednostek i prywatnych firm o przystąpienie do tego przedsięwzięcia. Wiele podmiotów odpowiedziało na nasze prośby w przypadku przygotowywania oferty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, więc wierzę, że w tym przypadku seniorów będzie podobnie – mówi prezydent Robert Malinowski.

Adresatami Programu jest ponad 23 tys. osób, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie gminy-miasto Grudziądz. Grudziądzka Karta Seniora jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd i ma na celu m.in. podniesienie aktywności społecznej osób starszych w zakresie kultury, rekreacji, sportu, turystyki i edukacji, zwiększenie dostępności seniorów do usług i towarów oraz wspieranie integracji społecznej osób w wieku senioralnym.

Przypomnijmy, w 2016 roku powołano w Grudziądzką Radę Seniorów, której głównym celem jest pobudzenie aktywności obywatelskiej osób starszych, wykorzystanie potencjału organizacji oraz podmiotów działających na rzecz seniorów. Ponadto w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016–2025” jednym z celów strategicznych jest aktywizacja, integracja oraz ochrona osób starszych i niepełnosprawnych.