Grudziądz. Konkurs „Wybieram wybory”

Ponad 70 uczniów z miasta bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Pierwszy etap odbył się 1 marca w I i II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Rolniczych.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Uczestniczy w nim ok. 4,5 tysiąca uczniów z  ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych z całej Polski.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą z zakresu prawa wyborczego m.in. na podstawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).