Grudziądz. „Koperta życia” dla grudziądzan

Urząd Miejski wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu rozpoczął realizację pilotażowego projektu pn. „Koperta życia”. Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom starszym (tj. po 60. roku życia), szczególnie mieszkającym samotnie oraz głuchoniemym.

– Głównym celem „Koperty życia” jest pomoc służbom ratunkowym w uzyskaniu podstawowych informacji o stanie zdrowia osoby wymagającej pomocy i podjęciu szybkiej akcji ratującej życie –mówi Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Beata Przybylska.

Podczas interwencji pogotowia ratunkowego, przed podjęciem czynności ratowniczych, ważne jest uzyskanie niezbędnych informacji o stanie zdrowia osoby wymagającej pomocy, przyjmowanych przez niego lekach, alergiach, przebytych zabiegach. Zebranie wywiadu medycznego trwa zwykle kilka, a czasem kilkanaście minut, szczególnie w przypadku utrudnionego kontaktu z chorym lub jego kłopotami z pamięcią. Zadaniem „Koperty życia” jest skrócenie tego czasu do minimum – lekarz/ratownik medyczny w prosty sposób pozyskuje potrzebne dane, które mogą przydać się także w procedurze przyjęcia do szpitala.

 

W skład pakietu „Koperta życia” wchodzi:  • karta informacyjna - zawierająca m. in. dane osobowe wymagającej pomocy, dane kontaktowe osób najbliższych oraz podstawowe informacje o stanie zdrowia (przebyte choroby, przyjmowane leki, alergie oraz inne ważne zdarzenia medyczne, np. informacje o wszczepionym rozruszniku serca, implancie elektronicznym lub endoprotezie) oraz wskazanie miejsca w mieszkaniu, w którym przechowywana jest dokumentacja medyczna;
  • magnes, który należy umieścić na lodówce,
  • naklejka, którą należy umieścić w widocznym miejscu w mieszkaniu, np. na drzwiach wejściowych (wewnątrz mieszkania),
  • instrukcja wypełniania karty informacyjnej wraz z wzorem wypełnienia karty,
  • plastikowa koperta (teczka) zapinana na zatrzask, z naklejką logo projektu.Wypełnioną kartę informacyjną należy włożyć do otrzymanej plastikowej koperty i przechowywać w widocznym miejscu w lodówce (np. na półce w drzwiach lodówki).

Aby „Koperta życia” spełniła swoją rolę należy ją rzetelnie i czytelnie wypełnić drukowanymi literami. Należy również pamiętać, aby kartę na bieżąco aktualizować (raz w roku). Po upływie roku od wypełnienia karty oraz w przypadku zmiany danych należy wypełnić nowy druk (dostępny w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu w Wydziale Spraw Społecznych lub do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Polityka społeczna”).

– Tylko prawidłowo wypełniona i aktualna karta jest wiarygodnym źródłem informacji dla służb ratowniczych – dodaje Beata Przybylska.