Grudziądz. Łatwiejsza rejestracja pojazdu

Dokumenty do rejestracji pojazdu i rezerwację terminu rejestracji od 1 lutego można przeprowadzić on-line. Nową usługę dla mieszkańców uruchomił Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego.

Wnioski o rejestrację pojazdu, dostępne w internecie wraz ze skanami oryginałów dokumentów należy przesyłać na adres: rejestracjapojazdow@um.grudziadz.pl.

Należy pamiętać, by podać:  • dokładny adres zamieszkania,
  • numer telefonu wnioskodawcy,
  • proponowany termin odbioru dokumentów.Realizacja wniosku nastąpi maksymalnie w ciągu 1 tygodnia od momentu ostatecznej weryfikacji dokumentów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 56 4510 393 w godzinach pracy urzędu.