Grudziądz. Mama może wszystko

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na spotkania informacyjne mamy dzieci do lat 3, które obecnie nie pracują, bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych, a które w najbliższym czasie planują powrót do pracy. W Grudziądzu wydarzenie odbędzie się 28 marca w godz. 11.00–14.00 w siedzibie WORD przy ul. Waryńskiego.

Podczas spotkań pn. „Mama może wszystko!” przedstawione zostaną dostępne formy wsparcia ze środków unijnych na żłobki lub nianie, a także inne działania wspomagające w powrocie na rynek pracy. Organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi uczestniczek.

Więcej informacji, w tym również formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej.