Spichlerze na liście Pomników Historii

 

Zaproszenie na uroczystość, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda wpisze zespół grudziądzkich Spichlerzy na listę Pomników Historii dotarło do prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego. Wydarzenie odbędzie się 23 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii może uznać zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury. Wniosek do Prezydenta o wpisanie obiektu na listę pomników Historii składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. Uznanie za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej.

– O uzyskanie tego tytułu zabiegaliśmy przez ostatnie kilka lat. Przygotowywaliśmy informacje o naszych obiektach, a także zaprezentowaliśmy unikatowość Spichlerzy. Cieszę się, że nasze starania zostały docenione i za kilka dni oficjalnie Spichlerze otrzymają tytuł Pomnika Historii. Przy tej okazji dziękuję wszystkim osobom, które wspierały nas w tych działaniach i przyczyniły się to tego sukcesu – mówi prezydent Robert Malinowski.

Warto dodać, że Pomnik Historii jest jedną z 5 form ochrony zabytków. Od 1994 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wpisał 60 obiektów na listę Pomników Historii.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd