Grudziądz. Nowa usługa Urzędu Miejskiego

Przygotowanie dokumentów do rejestracji pojazdu i rezerwację terminu rejestracji będzie można przeprowadzić on-line. Nową usługę dla mieszkańców Grudziądza Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego uruchomi 1 lutego bieżącego roku.

Wnioski o rejestrację pojazdu, dostępne na stronie internetowej, wraz ze skanami oryginałów dokumentów należy przesyłać na adres: rejestracjapojazdow@um.grudziadz.pl.

Należy pamiętać, by podać:  •  dokładny adres zamieszkania,
  •  numer telefonu wnioskodawcy,
  •  proponowany termin odbioru dokumentów.Realizacja wniosku nastąpi maksymalnie w ciągu 1 tygodnia od momentu ostatecznej weryfikacji dokumentów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 56 4510 393 w godzinach pracy Urzędu.