Grudziądz. Nowe ulotki o segregowaniu odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego zaktualizował informacje na temat segregowania odpadów komunalnych. Do mieszkańców trafiają już nowe ulotki i plakaty.

– W materiałach zawarliśmy pełną informację o tym, jak postępować z poszczególnymi frakcjami odpadów, czyli do jakich pojemników należy je wrzucać, a które należy dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponadto przygotowaliśmy listę punktów aptecznych, które przyjmują przeterminowane leki oraz informację o aplikacji mobilnej na smartfony, która pomoże mieszkańcom w prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi – mówi Maja Banasik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W związku z modernizacją Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakurzewie od 2017 r. - zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od prowadzącego instalację (MWiO SP. z o.o.) obowiązują następujące zasady:  • do pojemnika brązowego na odpady biodegradowalne należy wrzucać m.in. odpadki z cytrusów oraz liście orzecha włoskiego i innych odmian orzecha, a także liście porażone chorobami,
  • do pojemnika żółtego – na odpady tworzyw i metali należy – należy wrzucać m.in. puste opakowania po aerozolach,
  • odpady biodegradowalne należy wrzucać do pojemników brązowych bez żadnych opakowań, a szczególnie z tworzyw sztucznych, które nie ulegają rozkładowi wraz z odpadami biodegradowalnymi.Warto także pamiętać, że nie należy wrzucać do pojemników i pozostawiać przy nich odpadów poremontowych, wielkogabarytowych i tekstyliów. Odpady tego typu należy samodzielnie dostarczać do PSZOK-ów przy ul. Składowej lub w Zakurzewie. Z kolei odzież i tekstylia można także wrzucać do pojemników metalowych oznaczonych logo PCK.