Grudziądz. Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 lutego zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. W Grudziądzu koordynatorem akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W tej sprawie w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli m.in. w imieniu prezydenta Grudziądza naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Beata Przybylska, dyrektor MOPR Włodzimierz Zieliński, komendant Straży Miejskiej Jan Przeczewski, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, Regionalnego Szpitala Specjalistycznego i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wraz ze streetworkerami.

Dane na temat liczby osób bezdomnych przebywających w nocy z 8 na 9 lutego w placówkach noclegowych i poza instytucjami np. na terenach ogródków działkowych, nieruchomości niezamieszkałych i koczowisk zostaną przekazane do Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Ostatnie badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzono 2 lata temu.