Grudziądz. Ostrożnie z fajerwerkami

Grudziądzka Straż Miejska przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dotyczących używania materiałów pirotechnicznych.

Ich zakupu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Nabywać należy produkty dopuszczone do obrotu w naszym kraju, posiadające odpowiedni atest i instrukcję obsługi napisaną w języku polskim. Trzeba ją uważnie przeczytać i bezwzględnie jej przestrzegać.

Fajerwerki powinny odpalać tylko osoby dorosłe, zachowując ostrożność. Można to robić jedynie na otwartej przestrzeni, w sposób niezagrażający ludziom, zwierzętom i mieniu.

Warto pamiętać, że fajerwerków można używać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Za niedostosowanie się do tego przepisu grozi mandat w wysokości do 500 zł.