Delegacja z Grudziądza gościła w Nanning

 

Oficjalna delegacja z Grudziądza w składzie: przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza Arkadiusz Goszka, radny Rady Miejskiej Mariusz Żebrowski, Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Promocji Małgorzata Sadowska-Rodziewicz oraz Dyrektor Muzeum Wioletta Pacuszka odbyli wizytę w Nanning w terminie 12–14 września. Zaproszenie wystosował Burmistrz Zhou Hongbo. Przedstawiciele miasta prowadzili rozmowy oraz prelekcje dotyczące współpracy i wymiany doświadczeń między Grudziądzem a Nanning oraz wzięli udział w najważniejszych imprezach kulturalnych.

Podczas Międzynarodowego Forum Miast Partnerskich Arkadiusz Goszka wygłosił prelekcję dotyczącą podjęcia tematu nowych kierunków wzrostu gospodarczego, omawiając rozwój i przedstawiając propozycję szerszej współpracy miedzy naszymi miastami. Wygłosił także przemowę podczas otwarcia Art. Show podkreślając silne powiązanie Nanning i Grudziądza. Mówił o wzmocnieniu wspólnych wartości opartych na więzi partnerstwa.

 

Ważnym wydarzeniem podczas pobytu w Nanning była prezentacja Dyrektor Muzeum Wioletty Pacuszki, która wzięła udział w zorganizowanej przez Muzeum w Nanning Międzynarodowej Konferencji Miast Partnerskich, dotyczącej muzeów i ich narracji z lokalną kulturą. Podczas wystąpienia Wioletta Pacuszka zaprezentowała historię grudziądzkiego muzeum, jego zbiory na stałych ekspozycjach oraz nawiązała do współpracy z lokalnymi środowiskami artystycznymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz Państwową Szkolą Muzyczną w Grudziądzu. Podkreślając współpracę z Ambasadą Chin w Warszawie oraz Konsulatem Chin w Gdańsku. W swoim wystąpieniu mówiła także o zorganizowanych przez Muzeum wystaw o tematyce chińskiej. We wspomnianej konferencji oprócz Wioletty Pacuszki, Małgorzaty Sadowskiej-Rodziewicz i zaproszonych licznie gości wzięli udział: Gong Shiyang – Dyrektor Muzeum Antropologicznego w Guangxi (Chiny), Huang Qiuhong – przedstawiciel Muzeum w Guilin (Chiny), Tanavut Gonjaijit – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Khon Kean (Tajlandia), Cheng Zhou – kurator Muzeum w Liuzhou (Chiny), Zhang Xiaojian – Dyrektor Muzeum w Nanning (Chiny).

Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Małgorzata Sadowska-Rodziewicz wraz z Dyrektor Muzeum Wiolettą Pacuszką prowadziły rozmowy o zorganizowaniu w przyszłym roku wymiany wystaw pomiędzy naszymi Muzeami oraz o organizacji imprez wystawienniczych.

 

Porozumienie w sprawie ustanowienia partnerstwa między chińskim miastem Nanning a Grudziądzem zostało zawarte w październiku 2011 r. w zakresie wzajemnej współpracy w dziedzinie ekonomii, edukacji, turystyki, zdrowia, kultury, nauki, technologii oraz rolnictwa. Warto również podkreślić, że w 2013 r. podpisany został również list intencyjny w sprawie ustanowienia współpracy w dziedzinie medycyny, w zakresie leczenia bólu przewlekłego, czego następstwem jest rozpoczynająca się 22 września w Grudziądzu wymiana lekarzy z Nanning.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd