Grudziądz. Plan adaptacji do zmian klimatu

Grudziądz znalazł się wśród 44 miast, dla których zostanie opracowany Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Przedsięwzięcie realizuje Ministerstwo Środowiska.

Projekt, ze względu na swoją skalę, jest unikalną i jedyną tego typu inicjatywą w Europie. Resort wspierać będzie samorządy i jednostki administracyjne, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla jednostek, zachowując jednocześnie indywidualne podejście do potrzeb i uwarunkowań lokalnych.

 

Zadanie wdrażają podmioty działające w sektorze ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma konsultingowo- inżynierska Arcadis. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Eksperci przeprowadzą analizy i opracowania, ale cały proces przygotowania MPA będzie realizowany we współpracy z władzami miast oraz przy aktywnej partycypacji społecznej i zaangażowaniu mieszkańców.