Grudziądz. Planujemy remont ul. Południowej

Remont ul. Południowej od Trasy Średnicowej do skrzyżowania z ul. Zaleśną (przy Plaży Miejskiej nad Jeziorem Rudnickim) może zostać wykonany jeszcze przed wakacjami.

Nowe zadanie zostanie ujęte w projekcie uchwały budżetowej i przedstawione radnym Rady Miejskiej na najbliższą sesję. Wykonanie inwestycji jest możliwe dzięki oszczędnościom, które pojawiły się po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na remont ul. Jaskółczej. Miasto posiada także gotową dokumentację projektową, którą otrzymaliśmy od spółki ENERGA. Planowany zakres prac będzie pierwszym etapem modernizacji tej drogi. Kolejne będą realizowane w miarę posiadanych przez miasto środków.

Roboty obejmą odcinek o długości ok. 1,8 km. Na istniejącej nawierzchni wykonane zostaną nowe warstwy nawierzchni w celu wzmocnienia istniejącej konstrukcji oraz poprawienia równości i spadków poprzecznych ulicy. Częściowo na łukach o małych promieniach wykonane zostaną poszerzenia w celu dostosowania dla pojazdów komunikacji autobusowej. Po wykonaniu wzmocnienia zostaną uzupełnione i wyrównane pobocza.