Grudziądz. Ponad 1 mln złotych na kształcenie zawodowe

Blisko 1,2 mln zł unijnego dofinansowania pozyskał grudziądzki samorząd na realizację projektu pn. „Atrakcyjne kształcenie zawodowe – unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w SOSW Nr 2 poprzez inwestycje w infrastrukturę. W ramach projektu zaplanowano m.in. przebudowę, adaptację, modernizację i remont pracowni, a także wyposażenie stanowisk dydaktycznych w specjalistyczne multimedia, sprzęt, oprogramowanie, maszyny, urządzenia, pomoce, przyrządy i meble.

– To kolejny projekt edukacyjny, który przy wsparciu środków zewnętrznych będziemy realizować w naszym mieście. Przedsięwzięcie przyczyni się do dostosowania kształcenia uczniów do wymogów, jakie stawia regionalny rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz stworzy takie warunki nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste środowisko pracy zawodowej – mówi prezydent Robert Malinowski.

Warto dodać, że całkowita wartość projektu to: 1 367 351,20 złotych, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie: 1 162 143,97 złotych (85% wydatków kwalifikowalnych projektu). Okres realizacji: sierpień 2016 roku – czerwiec 2018 roku.