Były starania, są efekty

 

SMOK, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki, któremu patronuje Polski Związek Koszykówki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki działa w Szkole Podstawowej nr 5. Utworzenie ośrodka jest efektem starań i konsekwentnej pracy trenerów z dziećmi i młodzieżą docenionych przez przedstawicieli szczebla centralnego Polskiego Związku Koszykówki, którzy zatwierdzili wniosek o powstanie placówki w naszym mieście.

 

Zajęcia sportowe, które odbywają się w ramach programu są pozalekcyjne, nieobowiązkowe, nieodpłatne i prowadzone będą do grudnia. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Związek zapewnia szkole niezbędny sprzęt sportowy oraz pokrywa koszty wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia. Wkład miasta to m.in. nieodpłatne udostepnienie obiektów sportowych. Koordynatorem miejskim programu jest Marcin Gralak.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd