Grudziądz. „Szkoła zawodowców”

Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Szkoła zawodowców” będzie realizowany w 2 grudziądzkich placówkach: Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Mechanicznych.

W imieniu Prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego umowę w tej sprawie podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Skarbnik Miasta – Joanna Łukawska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji –Andrzej Cherek. 

Ze wsparcia w ramach projektu „Szkoła Zawodowców” w skorzysta 700 uczniów i 24 nauczycieli z 17 techników z regionu. Łączna wartość programu to 4,6 mln złotych, w tym części grudziądzkiej 129 600 złotych (kwota dofinansowania – 102 000 złotych, wkład miasta – 27 600 złotych).

Przedsięwzięcie obejmować będzie:  • kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla nauczycieli,
  • kursy podwyższające kwalifikacje uczniów,
  • staże zawodowe uczniów u pracodawców,
  • wyposażenie pracowni językowej do nauki języka zawodowego,
  • zakup sprzętu do pracowni zawodowej,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne językowe i zawodowe,
  • konkurs wynalazczości.Beneficjentami będą uczniowie kształcący się w zawodach w:  •  Zespole Szkół Technicznych: technik informatyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  •  Zespole Szkół Mechanicznych: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.Realizację projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano na 2 lata.