Grudziądz. Wsparcie dla rodzin

W ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum”, w lutym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zaplanowano porady specjalistyczne i warsztaty.

Harmonogram:  • 14 lutego, godz. 10.00–15.00 – specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,
  • 21 lutego, godz. 11.00–16.00 – specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,
  • 25 lutego, godz. 9.00–15.00 – warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.Program „Rodzina w Centrum” przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z 23 samorządami powiatowymi i miejskimi. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług wparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w naszym regionie.

W Grudziądzu pomoc uzyskają przede wszystkim usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej, osoby przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.