Grudziądz. Wulgarne napisy znikają z ulic

Funkcjonariusze Patrolu Ekologicznego Straży Miejskiej doprowadzili w poniedziałek, 30 stycznia br., do usunięcia ordynarnych napisów umieszczonych na elewacji budynku przy ul. Focha 10 w Grudziądzu. Wulgarne graffiti, które mogło budzić zgorszenie, zostało zamalowane po interwencji strażników miejskich. Niestety, nie udało się ustalić sprawców.

Warto wiedzieć, że w myśl art. 124 Kodeksu wykroczeń, kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda przekroczy 1/4 minimalnego wynagrodzenia, mamy do czynienia – zgodnie z art. 288 Kodeksu karnego – z przestępstwem, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Straż Miejska w Grudziądzu apeluje do mieszkańców o zgłaszanie przypadków wulgarnych graffiti. Funkcjonariusze zobowiązują właścicieli obiektów do usuwania gorszących napisów i symboli.