Sprawdź ważność dowodu

 

W tym roku mija 10 lat odkąd wydawane są tzw. plastikowe dowody osobiste, a stare – książeczkowe – utraciły ważność. Apelujemy, aby mieszkańcy zwrócili uwagę na datę ważności swojego dowodu, która umieszczona jest w prawym, dolnym rogu.

Zgodnie z szacunkami, w 2017 roku Grudziądza stracą ważność dowody osobiste ok. 11 tys. mieszkańców. Z końcem sierpnia wyliczono, że do wymiany pozostało jeszcze ponad 7 tys. dowodów.

Wniosek o wydanie nowego dokumentu można złożyć osobiście odwiedzając Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza Urząd lub stronę internetową. Usługa jest bezpłatna. Czas oczekiwania na nowy dowód wynosi maksymalnie 1 miesiąc. Należy zatem pamiętać o wcześniejszym złożeniu wniosku, tj. przynajmniej 1 miesiąc przed utratą ważności dokumentu. Tym bardziej, że brak ważnego dokumentu bardzo komplikuje załatwianie spraw urzędowych w instytucjach, czy bankach.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd