Grudziądz. Zespół ds. utworzenia sieci szkół

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski powołał zespół do spraw utworzenia sieci szkół w naszym mieście. Pierwsze posiedzenie odbyło się wczoraj, tj. 21 grudnia.

W skład zespołu weszli: naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Cherek jako przewodniczący, radni: Joanna Iwanowska, Piotr Jezierski i Sławomir Szymański, a także kierownik Referatu Planowania i Analizy w Wydziale Edukacji Danuta Kuczera w charakterze sekretarza.

– W związku z planowaną reformą systemu oświaty od 1 września 2017 r. musimy m.in. zastanowić się nad kształtem sieci szkół podstawowych, stąd moja propozycja, by dyskutować na ten temat w szerszym gronie. Przed nami mnóstwo pracy, tym bardziej, że większość przygotowań i działań musimy przeprowadzić do marca 2017 r. – mówi prezydent Robert Malinowski.

Warto dodać, że zespół będzie się zajmował m.in. analizą ilości uczniów zamieszkałych na poszczególnych ulicach Grudziądza oraz sal i pomieszczeń edukacyjnych w szkołach przewidzianych do nauki dla klas I-VIII, a także analizą możliwości wymiany wyposażenia sal lekcyjnych pomiędzy szkołami. Ponadto zostanie przedstawiona propozycja utworzenia obwodów szkół podstawowych.