Urzędnicy dementują nieprawdziwe informacje

 

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, które pojawiły się w niektórych grudziądzkich mediach, urząd miasta publikuje wyjaśnienia w tej sprawie.

Przypomnijmy, zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, regulują odbiór oraz zbieranie odpadów komunalnych w wyznaczonych miejscach od właścicieli nieruchomości i mieszkańców.  W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego przekazania m.in. odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, poremontowych, czy zużytego sprzętu RTV i AGD do dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz przy ul. Składowej oraz w Zakurzewie.

Analizy finansowe wykazały jednoznacznie, że odbiór odpadów wielkogabarytowych

od mieszkańców prowadzony w sposób cykliczny lub na indywidualne zgłoszenie miałby zbyt duży wpływ na stawkę opłaty dla wszystkich gospodarstw domowych, a nie tylko dla osób wytwarzających takie odpady. Dlaczego bowiem osoby starsze, czy mniej zamożne, które nie wymieniają np. mebli czy sprzętu elektrycznego zbyt często mają ponosić koszty wywozu takich odpadów wytwarzanych z większą częstotliwością przez innych mieszkańców Grudziądza? Ponadto trudno sobie wyobrazić sytuację, że ktoś kto remontuje mieszkanie lub dom czeka nawet kilka tygodni, by pozbyć się odpadów poremontowych. Tu naprzeciw wychodzą PSZOK-i, które działają 6 dni w tygodniu i gdzie bezpłatnie można dostarczyć odpady. W sytuacji, gdy ktoś nie dysponuje transportem może skorzystać z usługi transportowej polegającej na zmówieniu odpowiedniego samochodu lub kontenera. Koszt to zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych.

Trudno jest się nam również odnieść do zbiórki prowadzonej pod koniec ubiegłego roku przez 2 zarządców nieruchomości, bowiem te działania nie mają charakteru regularnego, poza tym mieszkańcy tych zasobów mają wliczone w czynsz dodatkowe koszty (poza opłatą za odbiór odpadów komunalnych ustaloną przez gminę-miasto Grudziądz tj. 21 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 39 zł dla wieloosobowego za odpady segregowane) być może transportu tychże odpadów. Ponadto zbiórka np. elektroodpadów nie była w żaden sposób dozorowana, a te odpady zaliczane są do niebezpiecznych.

Warto podkreślić, że tylko od stycznia do końca października 2017 r. w sumie do dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych trafiło łącznie ponad tysiąc ton (1173,5 ton) osobiście dowiezionych przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, w tym odpady z remontów i elektrośmieci. Nie oczekując, że sąsiedzi czy inni mieszkańcy mniej zamożni pokryją im koszty transportu. Do tego od 8 lat organizowana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 8 mobilnych punktach na terenie miasta w cztery pierwsze soboty każdego miesiąca, gdzie zbieramy samych tych odpadów ponad 10 ton rocznie. Co ważne akcję przeprowadza podmiot posiadający stosowne zezwolenia.

Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi znaleźć można na stronie internetowej Polskiej Grupy Gospodarki Odpadami Ekogal-Ekopur, w tym o zasadach dostarczania odpadów do PSZOK.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd