„Mister Budownictwa – Inowrocław 2017”.

 

Prezydent Inowrocławia ogłasza XVII. edycję konkursu „Mister Budownictwa”. Jego celem jest wybór obiektu budowlanego, którego forma architektoniczna, jakość wykonania, właściwości użytkowe i nowatorskie rozwiązania techniczne predysponują go do roli „wizytówki” Inowrocławia.

Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty budowlane zlokalizowane wyłącznie na terenie Miasta Inowrocławia, oddane do użytku w okresie od 16 listopada 2016 r. do 10 listopada 2017 r. Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujących kategoriach: obiekty nowo wybudowane oraz adaptacje, remonty, przebudowy. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej oraz w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 8, e-mail: rozwoj@inowroclaw.pl. Zgłoszenie do konkursu powinno nastąpić do 20 listopada 2017 r.

Po raz kolejny swoją nagrodę przyznają również (poza Kapitułą konkursu) mieszkańcy Inowrocławia, którzy drogą elektroniczną będą mogą oddawać swoje głosy na obiekty zgłoszone do konkursu. Głosowanie odbywać się będzie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Wśród osób biorących udział w głosowaniu rozlosowane zostaną upominki.

Przypomnijmy, tytuł „MISTER BUDOWNICTWA – INOWROCŁAW 2016” w kategorii obiekty nowo wybudowane otrzymał Wielorodzinny Budynek Mieszkalny przy ul. Świętokrzyskiej 74, natomiast w kategorii adaptacje, remonty, przebudowy: Pawilon handlowo-usługowy Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 2. W plebiscycie internautów nagrodę przyznano dla Pawilonu handlowo-usługowego Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 2, na który oddano 91,5 % wszystkich głosów.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd