Jastrzębie-Zdrój. Dotacje do działań proekologicznych

Osoby fizyczne mogą otrzymać ze środków budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W tym roku na ten cel zabezpieczono 804 tys. złotych.

O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują:  • budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,
  • zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym: kotłów c.o. (elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem),
  • zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
  • podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.Aby uzyskać dotację, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek o dotację, a następnie zawrzeć umowę z miastem. Wnioski można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta bądź na stronie internetowej.

Ponadto, dotacja do zakupu i montażu w budynku mieszkalnym kotła c.o. z automatycznym podajnikiem na paliwo stałe oraz na biomasę przysługuje po spełnieniu przez kocioł kryteriów sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji wg obowiązującej Polskiej Normy w klasie 4 lub 5, potwierdzonych w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia do wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych na te cele.