Jaworzno. Bądź na plus 60 – program wsparcia dla seniorów

Jaworznickie stowarzyszenie „Nasza Przystań” zostało beneficjentem rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014–2020. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł możliwe będzie przygotowanie oferty edukacyjno-kulturalnej dla jaworznickich seniorów, która ma szansę przyczynić się do wzrostu ich aktywności społecznej i kulturalnej.

W ramach zadania „Bądź na plus 60 — jaworznicki program wsparcia dla seniorów” przewidziano organizację wyjazdów do teatru, bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, licznych koncertów, zajęć artystyczno-manualnych (ceramika, malarstwo, rzemiosło artystyczne, fotografia), zajęć ruchowych oraz zajęć terapeutycznych w zakresie sprawności psychofizycznej i intelektualnej, a także prozdrowotnej. Oferta skierowana jest do 400 osób, w tym do 50 osób z niepełnosprawnością.

Promocja i informacja odbywać się będzie m.in. poprzez ogłoszenia na internetowej stronie miasta (zostanie uruchomiona dedykowana zakładka dotycząca realizowanego projektu) oraz plakaty informujące o projekcie. Zadania będą zrealizowane w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.