Międzyszkolny Przegląd Filmowy pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

 

Pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Jaworzna w tym roku odbędzie się I Międzynarodowy Międzyszkolny Przegląd Filmowy „Wylęgarnia”. Tegoroczna edycja będzie jedenastą odsłoną konkursu zainicjowanego m.in. przez III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie.

Przegląd adresowany jest do uczniów polskich szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży szkolnej z zaprzyjaźnionych krajów europejskich – zainteresowanych produkcja filmową, grafiką, muzyką i fotografią. Jego głównym celem jest krzewienie kultury filmowej wśród młodzieży szkół polskich i zagranicznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem filmowym, fotograficznym i graficznym oraz popularyzacja piosenki i muzyki filmowej.

Młodzież będzie miała okazję zaprezentować swoje projekty w pięciu kategoriach:  • film fabularny lub dokumentalny,
  • scenariusz filmowy,
  • plakat filmowy,
  • fotoreportaż filmowy,
  • muzyczna.Adepci sztuki filmowej oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza grupa młodzież od 13 do 15 roku życia, a druga grupa od 16 do 19 lat. W tym roku w jury konkursu zasiądzie: polski muzyk, kompozytor, założyciel „Budki Suflera” – Romuald Lipko; reżyser, dokumentalista, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego – Dagmara Drzazga; filmoznawca, pracownik Pracowni Medialnej Pałacu Młodzieży w Katowicach – Edyta Kaszyca; operator filmowy, fotografik, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego – Ryszard Czernow; artysta fotografik, wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików – Antoni Kreis. W składzie jury znajdą się również jaworznianie związani od wielu edycji z konkursem: muzyk, instrumentalista, instruktor zespołów muzycznych, nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Ogólnoksztalcących – Alina Musiał oraz gitarzysta, instrumentalista, muzyk studyjny, pracownik CK Teatru Sztuk w Jaworznie – Maciej Talaga.

Termin składania prac konkursowych upływa 9 kwietni. Materiały konkursowe można dostarczyć osobiście lub listownie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie, 43-609 Jaworzno, ul. Towarowa 61 lub z dopiskiem „Wylęgarnia”. Wersję cyfrową fotoreportaży należy przesłać na adres: wylegarnia2018@gmail.com.

Organizatorem przeglądu jest ZSO III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie oraz Centrum Kultury „Teatr Sztuk” w Jaworznie. Partnerami wydarzenia są: Instytucja Filmowa Silesia-Film w Katowicach oraz Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd