Jaworzno. Modernizacji oświetlenia w mieście

Zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek oraz Wiceprezes spółki TAURON Sprzedaż Tomasz Lender podpisali w poniedziałek, 20 marca, list intencyjny, który stanowi kolejny etap w drodze do modernizacji systemu oświetlenia w Jaworznie. Wydarzenie wpisuje się w ramy i założenia zatwierdzonego w styczniu masterplanu, czyli projektu oświetlenia dla miasta.

Współpraca ma na celu przeprowadzenie kompleksowej analizy w zakresie określenia stanu faktycznego infrastruktury oświetlenia, co pozwoli w przyszłości na wypracowanie odpowiedniego modelu jej modernizacji na terenie Gminy Jaworzno.

 

Do najważniejszych zadań wskazanych w liście intencyjnym należy przeprowadzenie audytu obejmującego m.in. przedstawienie wersji przekształcenia infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy jej efektywności energetycznej oraz analiza techniczno-ekonomiczna wariantu modernizacji.

TAURON Dystrybucja i Miasto Jaworzno wspólnie opracowali spójną koncepcję, która wyznacza nowe standardy i kierunki rozwoju oświetlenia miasta. Masterplan w pierwszej kolejności zakłada uporządkowanie struktury oświetlenia w całym mieście, a także nadanie mu swoistego charakteru i klimatu poprzez odpowiednie oświetlenie detali miejskiej architektury. Korzyści płynące z wdrożenia planu oświetleniowego to stworzenie atrakcyjnego i reprezentacyjnego wieczornego wizerunku miasta, nadanie indywidualnego charakteru miejskiej zabudowie.