Jaworzno. Nie trać czasu, zapłać przelewem

Władze Jaworzna przypominają o możliwości regulowania należności podatkowych oraz opłat za użytkowanie wieczyste przelewem na rachunek bankowy. Płatności podatku każdy z podatników powinien dokonywać na indywidualny numer konta. Numer ten widnieje na decyzji ustalającej podatek, którą każdy z podatników otrzymuje, bądź na odrębnym dostarczonym do podatnika zawiadomieniu. Ponadto przelewu podatku można dokonać na ogólny rachunek bankowy.

Należności można uiszczać także w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie. Podatki oraz opłatę za użytkowanie wieczyste można zaś wpłacać w kasach urzędu miejskiego zlokalizowanych w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 33 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 52A i za pośrednictwem poczty polskiej, gdzie wpłaty są realizowane bez dodatkowych opłat.