Jaworzno. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów

Dziesięcioosobowa Rada Seniorów Miasta Jaworzna zainaugurowała swoją działalność. Podczas pierwszego posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Gratulacjom towarzyszyły życzenia owocnej pracy na rzecz środowiska seniorów w naszym mieście.

Zastępca prezydenta Monika Bryl złożyła radnym gratulacje oraz podziękowania za zaangażowanie i chęć podzielenia się swoim wolnym czasem i życiowym doświadczeniem.

Rada Seniorów integrować będzie środowisko osób starszych, a także wspierać i inicjować ich ścisłą współpracę z samorządem. Ma też realną szansę stać się nie tylko przekaźnikiem potrzeb, inicjatyw oraz oczekiwań starszego pokolenia, ale również ciałem, które buduje aktywne i świadome obywatelsko środowisko osób 60+. W trakcie posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego rady – została nim Zofia Orzechowska, wiceprzewodniczącym – Janusz Pluta, a sekretarzem – Elżbieta Radzięda.

Przypomnijmy, iż głosami przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz miejskich jednostek organizacyjnych działających na rzecz osób starszych wybrano (1 marca br.) 10 osób, które weszły w jej skład. Spośród 14 zgłoszonych kandydatur w wyniku głosowaniu wybrano 10 członków Rady, którzy otrzymali największą liczbę głosów.