Zakończono jedną z największych inwestycji ostatnich lat

 

W Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończono jedną z największych inwestycji ostatnich lat jaka miała tu miejsce. Dokonano przebudowy przedszkola i części szkoły. Publiczne Przedszkole zyskało pięć nowych sal, a opieką zostało objętych łącznie 160 przedszkolaków. Wartość inwestycji wyniosła 642 tys. zł, na ten cel pozyskano też dofinansowanie w wysokości 372 tys. zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Podjęte prace doceniła też Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, która przesłała list gratulacyjny.

 

W ostatnich latach priorytetem Gminy Kalwaria Zebrzydowska jest systematyczna rozbudowa sieci przedszkoli i stwarzanie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszych warunków do rozwoju.

Wystarczy tylko przypomnieć, że w przeciągu ostatniego roku uruchomiono oddziały wychowania przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach i Zebrzydowicach.

Teraz po niezbędnych inwestycjach w Publicznym Przedszkolu w Kalwarii Zebrzydowskiej funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, pięć sal szkolnych dostosowano na potrzeby przedszkolne.

 

Tak duże remonty były możliwe dzięki uzyskanej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020 na dofinansowanie zadania „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”. Dofinansowanie wyniosło 1.097.068,22 zł – 85%. Koszt całego zadania wyniósł 1.290.668,50 zł. W Kalwarii Zebrzydowskiej do Publicznego Przedszkola trafiło dofinansowanie w wysokości 372 tys. zł.

Inwestycja w Publiczne Przedszkole w Kalwarii Zebrzydowskiej polegała na: przebudowie części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi, wykonano klatkę schodową wraz z nadbudową części budynku, dostosowano obiekt do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych, dostosowano 5 sal szkolnych na sale przedszkolne, dostosowano pomieszczenie w części szatni na pokój wyciszeń, powiększono szatnię, wybrukowano też plac przed szkołą, wykonano dojścia do placu zabaw i piaskownicy. Całkowita wartość wyniosła 642.444,77 zł.

 

– Cieszymy się z tych gigantycznych prac jakie zostały dokonane w Publicznym Przedszkolu w Kalwarii Zebrzydowskiej, zmiany sprawią, że dzieci będą miały okazje jeszcze lepsze warunki do rozwoju, a inwestycja w najmłodszych, rozbudowa przedszkoli jest jednym z naszych priorytetów, dążymy do tego aby przy każdej szkole funkcjonowały oddziały przedszkolne, a że jest to dobry kierunek niech świadczą uśmiechnięte i radosne twarze przedszkolaków – mówił Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska

W uroczystym otwarciu i poświęceniu nowych oddziałów wziął udział ks. Wiesław Cygan – proboszcz parafii pw. św Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Tadeusz Wilk, Ewa Pacut, Tadeusz Stela, Marcin Zadora – radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Przedszkole stwarza doskonałe warunki do edukacji, wychowania najmłodszych. Przygotowane zostało wg wysokich standardów, a dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra – mówiła Dyrektor Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ciepłych słów o Przedszkolu nie szczędziła też Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, która nie ukrywała swojego wzruszenia i radości.

– Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania prac związanych z przebudową szkoły. Szczególne podziękowania składam na ręce Pana Burmistrza Augustyna Ormantego. Dzięki wspólnym wysiłkom dzieci z Kalwarii Zebrzydowskiej mają zagwarantowane odpowiednie warunki do nauki i zabawy – pisze w liście gratulacyjnym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. – Wszystkim Przedszkolakom życzę, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był czasem i radości i przygody. Mam nadzieję, że w nowym miejscu będzie rozwijać swoje zainteresowania i z ciekawością poznawać otaczającą was rzeczywistość. Opiekunom i wychowawcom składam życzenia wielu sukcesów wychowawczych, a także satysfakcji z wykonywanej pracy – dodaje.

 

Jak podkreślała Dyrektor Szkoły Maria Mlak najlepszą ocenę dla nowego przedszkola wystawili najmłodsi poprzez wielką radość podczas występów artystycznych. Zaangażowani w uroczystość byli również uczniowie szkoły podstawowej – występ zespołu „Skaczące fasolki” i chóru szkolnego. Dzień związany z otwarciem nowej części Przedszkola zostanie na długo zapamiętany przez dzieci i opiekunów.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd