Katowice. 450 mln zł dofinansowania na inwestycje drogowe

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło dziś listę inwestycji drogowych, które otrzymały środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród wymienionych projektów znalazły się aż dwie inwestycje drogowe w Katowicach dotyczące przebudowy drogi DK 81 na dwóch fragmentach, które zostały zaprezentowane podczas wspólnej konferencji prasowej Marcina Krupy, prezydenta Katowic oraz Mariusza Trepki, wicewojewody śląskiego, która odbyła się w Katowicach.

– Mamy bardzo dobrą wiadomość dla zmotoryzowanych mieszkańców naszego województwa. Przed chwilą w Warszawie na konferencji prasowej w Ministerstwie Rozwoju, z udziałem Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego, ogłoszono, że dwa śląskie miasta, tj. Katowice i Bielsko-Biała, otrzymają dofinansowanie unijne na realizację ważnych inwestycji drogowych – powiedział Mariusz Trepka, wicewojewoda śląski. – Pierwotnie dwa projekty Katowic i jeden Bielska-Białej dostały pozytywną ocenę w konkursie w działaniu 4.2 Programu Infrastruktura i Środowisko, zostały jednak wpisane na listę rezerwową z powodu braku funduszy. Teraz, dzięki przesunięciu części środków, inwestycje dostaną dofinansowanie – dodał wicewojewoda i poinformował, że Bielsko-Biała otrzyma środki na rozbudowę DK 52 (ulice Krakowska i Żywiecka).

 

Cała inwestycja szacowana jest na ponad 151 mln zł, z czego 126 mln zł będzie dofinansowane. W ramach projektu rozbudowana zostanie ul. Krakowska od ul. Lwowskiej do granicy miasta (z wyłączeniem węzła z drogą ekspresową S69) oraz ul. Żywiecka na odcinku od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego oraz od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej w ciągu drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej. Jest to odcinek o łącznej długości 7 km. W ramach rozbudowy zakłada się przebudowę jezdni, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę obustronnych chodników, budowę brakujących zatok autobusowych. Droga będzie miała klasę drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Z kolei dofinansowanie dwóch projektów katowickich wyniesie łącznie 450 mln zł.

– Jestem wdzięczny, że wicepremier Mateusz Morawiecki wraz z całym zespołem, m.in. ministrem Witoldem Słowikiem, wzięli pod uwagę nasz głos w tej sprawie i podjęli decyzję o przyznaniu tak dużych środków. To dla nas informacja podwójnie ważna – gdyż jesteśmy w przededniu utworzenia 2-milionowej metropolii śląskiej – i to właśnie Katowicom przypadła szczególna rola w tym procesie – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wspomniane inwestycje zostaną dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, IV osi priorytetowej – Infrastruktura drogowa dla miast (Działania 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).