Katowice. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Nadszedł czas, by Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej stało się Katowickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jak informuje Marzena Szuba, resortowy wiceprezydent miasta Katowice, to najlepszy moment, by wykorzystać potencjał, sukcesy i zaangażowanie zarówno nauczycieli, dyrekcji Zespołu, jak i uczniów i ich rodziców do budowania nowej jakości edukacyjnej w kształceniu zawodowym szkół samorządowych. Obecnie KCEZ kształci w zawodach branży budowlanej, usługowej, rolniczej i artystycznej, na poziomie technikum i szkoły zasadniczej. Zespół posiada internat, co umożliwia również uczniom zamieszkałym poza Katowicami podjęcie nauki w stolicy aglomeracji śląskiej.

 

Według Grażyny Burek, pełnomocnika prezydenta ds. polityki edukacji działania podejmowane przez Centrum wpisują się i są wypełnieniem celów „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022”. Szkoła stawia nie tylko na kształcenie umiejętności „twardych”, zawodowych, ale rozwija również umiejętności i kompetencje „miękkie” przydatne na rynku pracy. Dyrektor Centrum Renata Matla-Kocot i pracownicy KCEZ pozyskują środki, zmieniając oblicze szkoły. Uczniowie korzystają nie tylko ze stale wzbogacanego wyposażenia pracowni, ale również z ciekawej oferty w zakresie praktyk zawodowych, w tym również praktyk zagranicznych.

 

Należy podkreślić, że realizacja projektów w ramach ZIT nie byłaby możliwa bez znacznego finansowego zaangażowania miasta. Łącznie w przeciągu 2 lat zostaną wydatkowane środki w wysokości: 773 312,12 zł na podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów i kadry pedagogicznej oraz 908 182,93 zł na doposażenie szkolnych pracowni zawodowych.

 

W maju 2017r. uczniowie ponownie wyjadą na praktyki zagraniczne do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+. Na ten cel przeznaczono kwotę 277 313 zł. Centrum przygotowuje się do kształcenia w nowych zawodach. Już w mijającym roku podjęto, dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez miasto, prace budowlane w nowych pracowniach zawodowych, w których będzie możliwe między innymi kształcenie w zawodzie: technik odnawialnych źródeł energii. W wieloletnich planach miasta i KCEZ jest budowa hali demonstracyjno-doświadczalnej, dzięki której oferta KCEZ/KCKZiU będzie jeszcze bogatsza.

 

Jak mówi dyrektor szkoły, inspiracją dla nauczycieli jest wspaniała młodzież, uczniowie, którzy nie pozwalają osiąść na laurach, często sami są źródłem zmian, a co najważniejsze ci młodzi ludzie znajdują czas na wolontariat i pomaganie innym.

Renata Matla-Kocot uważa, że wspólne działania na gruncie lokalnym, zaangażowana i dobrze wykształcona kadra dydaktyczna, jasno wytyczone kierunki rozwoju i konsekwentne dążenie do ich realizacji, zaangażowanie młodzieży, rodziców, partnerów szkoły i władz miasta w rozwój szkolnictwa zawodowego i umiejętne pozyskiwanie środków unijnych to dziś sprawa kluczowa, aby móc kształcić „zawodowych specjalistów”.