Katowice. Edukacja bez barier

Dogoterapia, hipoterapia czy zajęcia na basenie – wszystko to w ramach projektu „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach”, którego beneficjentem jest miasto Katowice.

Projekt ten rozpoczął się 1 października ubiegłego roku i potrwa do 14 września br. Jest on skierowany do grona 127 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 9 lat, do 102 rodziców bądź opiekunów prawnych oraz 92 nauczycieli pracujących w przedszkolach z dziećmi niepełnosprawnymi.

Zakłada realizację zajęć terapeutycznych: dogoterapii, hipoterapii, basenu, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne czy zajęć z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne. Jego ważnym elementem jest również utworzenie sieci współpracy dla nauczycieli, w ramach której wezmą oni udział w warsztatach, a także będą mogli na bieżąco wymieniać swoje doświadczenia zawodowe. W projekcie bierze udział siedem przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Są to:  • Miejskie Przedszkole nr 15 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Miejskie Przedszkole nr 47 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Miejskie Przedszkole nr 50 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Miejskie Przedszkole nr 67 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Miejskie Przedszkole nr 91 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach
  • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt unijny jest realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, czyli dawny Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 11.1.1 - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.