Katowice. Konferencja o pozyskiwaniu finansowania

Zaplanowana na 27 października konferencja „Pozyskiwanie kapitału i wsparcia finansowego dla firm” otworzy nowy rozdział dla Katowic jako miasta czerpiącego z najlepszych światowych praktyk i dającego lokalnym przedsiębiorcom szerokie możliwości. Współpraca Miasta Katowice z Doliną Krzemową ma za zadanie wsparcie działających w mieście i Aglomeracji Katowickiej firm w ich planach ekspansji na rynek amerykański. Podczas czwartkowej konferencji po raz pierwszy pojawią się goście zza oceanu, którzy podzielą się z uczestnikami najlepszymi praktykami i cennym know-how.

– Zarówno firmy, które wprowadzają̨ swój kapitał do Aglomeracji Katowickiej, jak i podmioty, które tu od podstaw rozwijają̨ swój biznes, wskazują̨ na kapitał ludzki, doskonałą lokalizację i wizerunek regionu jako czynniki, które decydują̨ o przewadze konkurencyjnej. Cieszy nas to, że na przestrzeni lat wypracowaliśmy model współpracy, na którym zyskuje i miasto, i inwestorzy. Przyszedł czas na jeszcze szerzej zakrojone działania, które pozwolą katowiczanom aktywnym w sektorze MŚP na czerpanie z najlepszych światowych wzorców i praktyk – mówi Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

Dzięki wymianie informacji, doświadczeń i kapitału ludzkiego firmy z Katowic i Aglomeracji będą miały szansę na ekspansję poza granice kraju, a podmioty od lat z powodzeniem działające w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, poznają region Katowic jako atrakcyjny dla projektów inwestycyjnych oraz do nawiązywania współpracy w obszarach strategicznych dla rozwoju nowych technologii.

Konferencja „Pozyskiwanie kapitału i wsparcia finansowego dla firm” Rodzime przedsiębiorstwa, mające doskonałe plany rozwoju i dobrze rokujące na arenie międzynarodowej, często ogranicza niedostateczny poziom wiedzy na temat możliwości pozyskiwania finansowania na swoje projekty.Wydarzenie odbędzie się 27 października w Katowicach w Pałacu Goldsteinów przy placu Wolności 12a, w godzinach 10:00 – 15:15. W jej trakcie, po prelekcjach zaproszonych ekspertów, będzie możliwość wzięcia udziału warsztatach na temat finansowania nowych technologii lub podstaw finansowania.