Pomysły z Doliny Krzemowej

   • Delegacja Miasta Katowice wzięła udział w kilku wydarzeniach organizowanych w Kalifornii
  • Wizyta miała miejsce w ramach inauguracji biura reprezentacyjnego Katowic w Palo Alto
  • Biuro ma służyć wymianie doświadczeń między przedsiębiorcami z obu kontynentów 

Delegacja Miasta Katowice, na czele z prezydentem Marcinem Krupą, wraz z przedstawicielami katowickich firm w dniach 26–29 czerwca wzięła udział w kilku wydarzeniach organizowanych w Dolinie Krzemowej w ramach inauguracji biura reprezentacyjnego Miasta Katowice w Palo Alto w USA.

Podczas pobytu katowickie firmy miały okazję zobaczyć biuro reprezentacyjne Miasta Katowice znajdujące się w Palo Alto, jak również wziąć udział w zorganizowanych warsztatach związanych z możliwościami rozpoczęcia działalności w Dolinie Krzemowej i formami oferowanego wsparcia przez Miasto Katowice. W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele firm z Katowic: Kotrak, Smart in, Indata, IBM, Smart Data Lights.

 

Biuro reprezentacyjne Miasta Katowice powstało przede wszystkim w celu wymiany doświadczeń i strategii między katowickimi i amerykańskimi przedsiębiorcami, a także ułatwienia firmom z Katowic pozyskania finansowania i, co za tym idzie, wsparcia ich ekspansji na rynek amerykański.

– Biuro reprezentacyjne Miasta Katowice w Dolinie Krzemowej to wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom lokalnych firm o niesamowitym potencjale, którego nie wolno pozwolić zmarnować. Służąc im odpowiednią pomocą i kontaktami możemy ułatwić ich dalszy rozwój i wyście ze swoją ofertą poza granice kraju – podkreśla Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

– Mobilność miejska jest jednym z ważniejszych obszarów działalności naszej firmy. Analizując ten sektor pod kątem podejścia Smart City, jednym z głównych faktorów innowacji w transporcie jest elektromobilność razem z systemami zarządzania i dystrybucji energii, czujnikami oraz systemami kolekcji i przetwarzania danych. Zgłębienie tych danych pozwala nie tylko optymalizować procesy miejskie, ale także – dzięki zastosowaniu inteligentnych analityk – podnosi poziom bezpieczeństwa w miastach. Niezwykle ważną rzeczą jest dzielenie się doświadczeniami pomiędzy firmami z Doliny Krzemowej, amerykańską administracją i polskim środowiskiem administracyjno-biznesowym. Razem jesteśmy w stanie wypracować innowacyjne standardy w dziedzinie mobilności, które dadzą wiele korzyści – finansowych oraz ekologicznych – mieszkańcom na obu kontynentach – podkreśla Michał Swoboda z firmy Smart in.

 

– Bardzo się cieszymy z zaproszenia do udziału w wyjeździe organizowanym przez Urząd Miasta Katowice. Stanowi on dla nas doskonałą okazję do zapoznania się z możliwościami rozszerzenia naszej działalności na rynku amerykańskim. Od wielu lat jesteśmy obecni na międzynarodowych rynkach, a od dwóch posiadamy spółkę córkę w Londynie, przez którą prowadzimy część naszych zagranicznych projektów. Dlatego odwiedzenie Doliny Krzemowej i zapoznanie się ze specyfiką pracy w tamtejszych warunkach idealnie wpasuje się w strategię zagranicznego rozwoju naszej firmy. Jest to dla nas także szansa poszerzenia doświadczenia branżowego. Wiedzę zdobytą w trakcie sympozjum poświęconemu elektromobilności chcemy wykorzystać w nowych obszarach naszej działalności, jak również liczymy na nawiązanie współpracy z innymi, w tym amerykańskimi, uczestnikami sympozjum – zaznacza Tomasz Brodziak oraz Jakub Imosa z firmy Kotrak.

Jednym z punktów pobytu Prezydenta Miasta Katowice w Dolinie Krzemowej, była wizyta w Centrum Rozwoju Oprogramowania IBM w San Jose. Gospodarzami byli dr Gary Nestler – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, światowy ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Michael Sullivan, który jest specjalistą ds. Internetu Rzeczy w przestrzeni zurbanizowanej oraz Marek Okularczyk, dyrektor programu Smarter Cities w IBM Polska. Podczas spotkania zostały przedyskutowane możliwości, jakie wnoszą technologie kognitywne do koncepcji Inteligentnego Miasta - zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, którą Miasto Katowice od kilku lat konsekwentnie realizuje. Wszyscy uznali spotkanie za bardzo owocne i inspirujące do dalszej współpracy.

 

W trakcie pobytu w Kalifornii przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice zapoznali się z ekspozycjami Centrum Nauki Exploratorium w San Francisco będącego pierwszym tego typu centrum na świecie otwartym w 1969 roku. Zebrane doświadczenia posłużą do przygotowania koncepcji tworzonego Śląskiego Centrum Innowacji w Katowicach.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd