Jedyne polskie miasto w World Cities

 

W marcu Katowice, jako jedyne miasto z Polski, zostały zakwalifikowane do międzynarodowego projektu „World Cities” 2017–2018, zarządzanego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej. Celem inicjatywy jest promocja i wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk między Unią Europejską i krajami spoza Unii.

Projekt wynika z przyjętego przez Komisję Europejską priorytetu na lata 2014–2020 odnoszącego się do wspierania zrównoważonego rozwoju miast. Jest całkowicie finansowany przez Unię Europejską i aktualnie pilotowany przez 5 krajów spoza Unii tj.: Korea Południowa, RPA, Australia, Indonezja, Wietnam.

W ramach współpracy bilateralnej Australii z Unią Europejską zostały wybrane miasta: Adelajda – Manchester, Canberra – Praga, Melbourne – Hamburg, natomiast miasto Katowice będzie współpracować z australijskim miastem Hobart – stolicą Tasmanii. Wypracowane obszary kooperacji dotyczą: efektywności energetycznej oraz świadomości zmian klimatycznych, wsparcia start-up’ów i klastrów, zarządzania na poziomie metropolitalnym oraz sektora muzyki.

Projekt trwać będzie do 2018 roku, natomiast zakłada się, że jego efekty będą miały wymiar długookresowy, a współpraca między miastami będzie miała charakter sieciowy – mówi Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd