Katowice. Termomodernizacja za 44 mln złotych

Do 2018 roku 18 miejskich budynków czeka termomodernizacja warta 44 mln złotych. To część kompleksowych działań, które są wyrazem troski miasta o środowisko i czyste powietrze.

– W walce o czyste powietrze najbardziej efektywne są działania, które są prowadzone przez cały rok w wielu różnych sferach. Dlatego pozyskanie aż 27 mln złotych na termomodernizację 18 miejskich budynków miejskich doskonale wpisuje się w inne nasze działania, takie jak wymiana kotłów węglowych, inwestowanie kilkuset milionów złotych w komunikację publiczną, czy też spotkania edukacyjne – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Teraz czas na kolejne inwestycje. 7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał zadania, które uzyskają dofinansowanie z funduszy unijnych. Na liście propozycji, które dostaną wsparcie znalazły się trzy projekty z Katowic: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – III, V i VI etap”.

 

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację 18 budynków w trzech etapach:  • W ramach III etapu – Miejskiego Żłobka przy ul. Grzegorzka 2, Miejskiego Żłobka przy ul. Ligonia 43, Miejskiego Żłobka przy ul. Szeptyckiego 1, Miejskiego Żłobka przy ul. Bytomskiej 8a, Miejskiego Żłobka przy ul. Wojciecha 23a, Miejskiego Żłobka przy ul. Tysiąclecia 45 oraz Miejskiego Żłobka przy ul. Ordona 3a – łącznie 7 budynków;
  • W ramach V etapu – Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13, Gimnazjum 16 przy ul. Wojciecha 9, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5 oraz Miejskiego Przedszkola nr 89 przy ul. Zadole 26a – łącznie 6 budynków;
  • W ramach VI etapu – Miejskiego Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d oraz Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46 – łącznie 5 budynków.Zakres projektów obejmuje prace przygotowawcze, prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem instalacji OZE, nadzory oraz promocję inwestycji.

 

Celem projektów jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Katowicach.

– Katowice po raz kolejny pozyskały fundusze Unii Europejskiej, tym razem na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej osiemnastu budynków użyteczności publicznej, takich jak oddziały Żłobka Miejskiego, przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja. Pozwoli to na spore zmniejszenie kosztów utrzymania tych budynków – podkreśla Małgorzata Domagalska, zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Inwestycja zakończy się w 2018 r. Całkowita wartość projektów to kwota 43 919 520,75 złotych, wkład własny miasta Katowice wynosi 16 468 104,42 złotych, a wartość dofinansowania z EFRR – 27 451 416,33 złotych.