Wdrażanie idei tzw. smart city

Kielce to pierwsze polskie miasto, które poddało się wnikliwemu badaniu i uzyskało platynowy, najwyższy, certyfikat zgodności z normą ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” przyznawany przez World Council on City Data z siedzibą w Toronto.

W dokładnie ten sam sposób, używając identycznych narzędzi i zestawów pytań oraz kierując się taką samą metodyką oceny, przebadanych zostało jak dotąd 51 miast na świecie, w tym Toronto, Londyn czy Amsterdam.

Platynowy certyfikat uzyskały do tej pory m.in. portugalskie Porto, holenderskie Haga i Eindhoven, amerykański Boston czy tajwańskie Taipei. Na poziomie złotym certyfikat uzyskał Amsterdam.


Wyróżnienie jest elementem wdrażania w Kielcach idei miasta inteligentnego tzw. smart city.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd