Miasto Kielce będzie aplikowało o środki w ramach konkursu ofert „Maluch”

Na Program „Maluch”, obejmujący wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje przeznaczyć w 2016 roku kwotę 151 000 000 zł. Na pozyskanie części tej kwoty liczą władze Kielc.

W ramach projektu Miasto Kielce aplikuje o środki w wysokości 1 872 000 zł na rozbudowę budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Żłobka Samorządowego Nr 12.

– Inwestycje polegać będą na dobudowaniu w każdym z nich pawilonów, w których znajdzie opiekę po 30 dzieci – wyjaśniają kieleccy urzędnicy.–  Ponadto w ramach zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach programu „Maluch”, miasto aplikować będzie o 840 000 zł , by przeznaczyć je na utrzymanie 175 miejsc utworzonych w 4 żłobkach samorządowych Miasta Kielce od 2011 r.

Z Programu "Maluch" Miasto Kielce od 2011 r na utworzenie nowych miejsc opieki i funkcjonowanie żłobków samorządowych pozyskało już środki finansowe w wysokości 7 700 000 zł.