Kołobrzeg. Zmiany prawne dot. wycinki drzew

Prezydent Miasta zaprasza w poniedziałek, 30 stycznia, do małej sali konferencyjnej na godzinę 15.30. Urzędnicy z referatu ochrony środowiska, odpowiedzialni za tematy związane z wycinaniem drzew, będą do dyspozycji wszystkich, którzy mają pytania w temacie nowych przepisów.

Od 1 stycznia 2017 roku nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (oba warunki muszą być spełnione jednocześnie).

Oznacza to, że osoby fizyczne mogą usuwać bez zezwolenia ze swojej nieruchomości prawie każde drzewo, bez względu na jego obwód i gatunek, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o wycinkę krzewów – właściciel nieruchomości nie musi występować o zgodę na usunięcie krzewu z terenu swojej nieruchomości, jeżeli powierzchnia usuwanego krzewu (lub skupiska krzewów) nie przekracza 25 m2, a jednocześnie usunięcie krzewu dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Nowe przepisy nie oznaczają jednak braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów. Wyjątków od reguły może być wiele, dlatego każdy przypadek usunięcia drzewa powinien być rozpatrywany indywidualnie.