Kraków. 100 strażników miejskich kontroluje piece

Tylko od 27 do 29 stycznia dyżurni straży miejskiej odebrali 104 zgłoszenia od mieszkańców z prośbą o podjęcie interwencji. Obecnie aż 100 funkcjonariuszy prowadzi intensywne kontrole, dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych na terenie Krakowa.

Funkcjonariusze skontrolowali w tych dniach 114 instalacji i pieców grzewczych. Na czterech posesjach ujawnili nieprawidłowości, w związku z tym nałożyli 4 mandaty karne na łączną kwotę 1000 złotych.

Przypominamy, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od 6:00 do 22:00, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Choć regularne kontrole palenisk są prowadzone przede wszystkim w sezonie grzewczym to krakowianie mogą przez cały rok zgłaszać sygnały dotyczące spalania odpadów. Prośby o interwencje można kierować na numer alarmowy 986.