Kraków. 13. debata Forum na Rzecz Czystego Powietrza

W czwartek, 12 stycznia w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbędzie się debata podsumowująca dotychczasowe działania Miasta poświęcone problematyce ograniczania niskiej emisji oraz poruszająca kwestie omawiane podczas toczących się od lutego do kwietnia debat. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00.

Forum jest cyklem tematycznych spotkań służących wypracowaniu pomysłów, a także analizie rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza w Krakowie.

W ramach Forum działają dwa zespoły, złożone z przedstawicieli strony społecznej, Urzędu Miasta Krakowa oraz radnych, które spotykają się w celu opracowania rozwiązań związanych z dwoma sektorami tematycznymi: niska emisja oraz transport.