Kraków. Atlas pokrycia terenu już dostępny

W krakowskim magistracie zaprezentowano „Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa” – specjalistyczny zbiór map, z którego można dowiedzieć się wszystkiego m.in. o pokryciu i szorstkości terenu miasta, zieleni i warunkach przewietrzania miasta, roślinności rzeczywistej, waloryzacji przyrodniczej, średnich warunkach anemologicznych czy przeciętnych warunkach dyspersji zanieczyszczeń występujących na terenie Krakowa. Zaprezentowany w wersji drukowanej oraz elektronicznej atlas jest produktem projektu MONIT-AIR. Dostępne na portalu Obserwatorium dane można dowolnie generować, w zależności od potrzeb.

„Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa” jest jednym z końcowych produktów projektu MONIT-AIR („Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”), realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym w latach 2014-2017, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Lichtenstein, Islandia).

– Atlas zawiera wiele interesujących i niezwykle potrzebnych informacji oraz danych, które mogą być wykorzystywane w racjonalnym i zrównoważonym zarządzaniu miastem. Będzie pomocny w planowaniu przestrzennym oraz w kwestiach dotyczących urządzania i zarządzaniu zielenią – ocenia Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

W atlasie przedstawiono najistotniejsze dane wynikające ze zgromadzonych w ramach projektu MONIT-AIR informacji przestrzennych:  • mapę pokrycia i szorstkości terenu;
  • mapę zieleni i warunków przewietrzania Krakowa;
  • mapę roślinności rzeczywistej;
  • mapę waloryzacji przyrodniczej;
  • mapę średnich warunków anemologicznych;
  • mapa przeciętnych warunków dyspersji zanieczyszczeń.Mapy przygotowano przy użyciu zaawansowanych technologii dlatego generować można je samemu, w zależności od potrzeb, przy pomocy portalu Obserwatorium.

– Badania prowadzono specjalistycznymi urządzeniami m.in. sodarem, który wysyłając sygnał akustyczny wysoko w atmosferę pozwolił na zebranie danych związanych z przemieszczaniem się wiatru, z jego kierunkiem i prędkością na różnych poziomach atmosfery. To pozwoliło określić, jak kształtują się warunki wentylacyjne na terenie Krakowa oraz jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia transportowane wraz z wiatrem. Atlas analizuje całą sytuację terenu Krakowa bardziej szczegółowo niż Studium, co pozwoli, np. na podjęcie decyzji związanych z wysokością budynków czy nasadzeniami – dodaje Olszowska-Dej.