Kraków. Barometr 2016

W ramach Barometru Krakowskiego 2016 oraz Diagnozy Dzielnic Krakowa ankieterzy odwiedzili 3222 mieszkańców Krakowa, pytając o zadowolenie z warunków życia oraz o ocenę działań władz miasta.

– Wyniki badań pokazały między innymi to, że urząd musi zmienić postępowanie wobec dzielnic. Nie można wszystkich traktować jednakowo. Zdecydowaną zmianą w stosunku do poprzedniego badania jest postrzeganie radnych dzielnicowych przez mieszkańców. 58% badanych wskazało, że radni dzielnicowi to społecznicy, którzy reprezentują mieszkańców przed władzami miasta. Jeśli chodzi o część ogólnomiejską badania – Kraków musi zmienić sposób komunikacji z mieszkańcami – mówi o wynikach badań z 2016 roku Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Koncepcja Barometru Krakowskiego ewoluuje i zmienia się. Tegoroczny projekt badawczy został znacznie rozszerzony – w kwestionariuszu pojawiły się nowe bloki tematyczne dotyczące dzielnic krakowskich oraz budżetu obywatelskiego.

Kwestionariusz Barometru Krakowskiego ma dwie części: stałe bloki tematyczne (m.in. ocena władz miasta, ocena warunków życia w Krakowie, jakość życia mieszkańców) oraz specjalne bloki tematyczne, obejmujące zagadnienia będące przedmiotem bieżącej dyskusji nad miastem. W roku 2015 specjalny blok tematyczny stanowiły opinie studentów krakowskich uczelni na temat warunków życia w mieście oraz warunków studiowania. W Barometrze 2016 pojawiły się dwa specjalne bloki tematyczne – dzielnice Krakowa oraz budżet obywatelski.

Dzielnicowy blok tematyczny odpowiada na potrzeby Forum Przyszłości Dzielnic, wspólnej inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Bogusława Kośmidera, Biura Inicjatyw Społecznych, Fundacji Stańczyka oraz Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, która ma służyć wypracowaniu nowej formuły dla dzielnic miasta Krakowa. Obejmuje on zagadnienia, takie jak rozpoznawalność dzielnic, poczucie związku z dzielnicą, mobilność mieszkańców między dzielnicami, relacje sąsiedzkie, najważniejsze problemy dzielnicy oraz ocenę funkcjonowania rad dzielnic.

Drugim blokiem tematycznym jest budżet obywatelski – zawiera on pytania o znajomość budżetu obywatelskiego, świadomość uprawnienia do głosowania, przyczyny niegłosowania na budżet obywatelski. Wyniki tej części posłużą Radzie Budżetu Obywatelskiego w opracowaniu rekomendacji do ewentualnych zmian w formule tego przedsięwzięcia.

W ramach opracowania wyników Barometru Krakowskiego przygotowywane są podstawowe i pogłębione analizy wybranych zagadnień. Zakres badania oraz jego reprezentatywność pozwalają na przygotowywanie złożonych analiz wielu zagadnień w połączeniu z informacjami o profilu społeczno-demograficznym respondentów. Dzięki otwarciu danych, możliwe będzie uzyskanie poszerzonych analiz z wykorzystaniem zainteresowanych zewnętrznych partnerów. Na bazie danych będą mogły powstać opracowania eksperckie, prace magisterskie i doktorskie. Takie rozwiązanie jest ewenementem na skalę Polski.

W ramach projektu utworzono również stronę internetową, której celem będzie prezentacja i promocja wyników wśród wszystkich zainteresowanych. Wyniki, ich opracowania i otwarte dane są do dyspozycji wszystkich interesariuszy projektu: mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządowych, mediów oraz środowisk akademickich.