Kraków. Budki lęgowe na Walentynki

Z okazji Walentynek MPO Kraków wraz z Asocjacją Promotorów Radosnego Ptaka rozdawali mieszkańcom ekologiczne budki lęgowe dla ptaków. Wszystkie powstały z materiałów z odzysku, zebranych przez MPO.

– Już od trzech lat Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka apeluje, aby przywrócić właściwy symbol święta miłości. Chcemy, aby znakiem rozpoznawczym krakowskich, a w przyszłości ogólnopolskich, Walentynek stały się budki lęgowe – mówi Waldemar Domański z Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka.

– Cieszymy się, że właśnie w taki sympatyczny sposób możemy wykorzystać zużyte drewno i ponownie wprowadzić je do obiegu. Dzięki budkom lęgowym ptaki mogą wrócić do miasta i co najważniejsze, mają gdzie zamieszkać. Mamy nadzieję, że nasza akcja uruchomi reakcję domina i budek w Krakowie będzie wciąż przybywać – podkreśla Henryk Kultys, prezes MPO Kraków.

Przypomnijmy, MPO Kraków odbiera od mieszkańców odpady wielkogabarytowe, stare meble, łóżka, fotele, kanapy, biurka, szafy. Idea jest jedna: drewno ma wrócić do użycia. Z części powstają budki lęgowe dla ptaków i karmniki. W ten sposób w zeszłym roku powstało ok. 500 budek lęgowych i 100 karmników. W tym roku będzie więcej.

Współpraca MPO Kraków z Asocjacją Radosnego Ptaka idealnie wpisuje się w wytyczne i ustalenia dotyczące gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym (circular economy). Chodzi o maksymalne, powtórne wykorzystanie wszelkich możliwych odpadów i surowców z nich pochodzących – celem jest maksymalne ograniczenie marnotrawstwa potencjalnej i zawartej w odpadach energii. Unia stawia przed swoimi członkami bardzo ambitne cele, wyśrubowane poziomy recyklingu i znaczące ograniczenia w ilości składowanych odpadów.