Kraków. Decyzje podatkowe doręczy poczta

W tym roku pracownicy krakowskiego magistratu nie będą roznosić decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości. 27 grudnia 2016 r. Urząd Miasta Krakowa podpisał umowę, na podstawie której doręczaniem decyzji podatkowych zajmie się Poczta Polska.

Doręczanie decyzji jest ważnym elementem kształtowania obowiązku podatkowego. Z chwilą doręczenia decyzji podatkowej powstaje bowiem zobowiązanie do zapłaty ustalonego w niej podatku.

W tym roku do doręczenia będzie około 300 tys. decyzji podatkowych. Z uwagi na ich wydruk z systemu teleinformatycznego, nie będą posiadały odręcznego podpisu upoważnionego pracownika, a jedynie nadruk z jego imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.