OpenLivingLabDays 2017

27 kreatywnych warsztatów tematycznych, pięć wizyt lokalnych, cztery panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów z Unii Europejskiej i z Polski, prezentacje najlepszych prac badawczych w dziedzinie innowacji i mnóstwo okazji do networkingu – to niektóre punkty programu konferencji OpenLivingLabDays 2017, poświęconej metodologii living lab w tworzeniu innowacji technologicznych. Wydarzenie odbywa się od 29 sierpnia do 1 września na terenach Krakowskiego Parku Technologicznego oraz kampusu UJ. Kongres otworzył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

 

Konferencja jest współorganizowana przez European Network of LivingLabs, organizację z Brukseli zrzeszającą firmy i instytucje stosujące metodologię living lab. Lving Lab jest to realna i wirtualna platforma testowania nowych produktów i usług, skracająca do minimum drogę pomiędzy projektantem a użytkownikiem w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań.

Kraków dołączył do inicjatywy Living Lab 9 lipca 2015 roku, kiedy to Miasto podpisało z KPT porozumienie o powołaniu do życia KrakowLiving Lab.

Do głównych celów projektu należy przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców naszego miasta poprzez: wspieranie przedsiębiorczości technologicznej, wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim a administracją publiczną, promocję innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców Krakowa, zwiększanie efektywności wdrażania nowych rozwiązań poprzez zmniejszanie dystansu pomiędzy projektantem a użytkownikiem rozwiązania, animowanie prac związanych z otwarciem danych publicznych (Open Data), które mogą być użyteczne dla nowych produktów i usług, prowadzenie wspólnego systemu testowania produktów i usług, z którego będzie mogło korzystać wiele przedsiębiorstw oraz innych chętnych twórców technologii.

Partnerami strategicznymi konferencji OpenLivingLabDays 2017 są Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wydarzenie jest objęte patronatami honorowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewody Małopolskiego, a także uniwersytetów krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd