Kraków. Kraków ma plan, jak wspierać przedsiębiorców

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się drugie czytanie projektu Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na lata 2016–2020. Program ma na celu tworzenie ogólnych warunków sprzyjających rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów.

Nad projektem tego dokumentu wspólnie pracowali radni, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, a także przedstawiciele krakowskich start-upów i krakowskich przedsiębiorców. Program wpisuje się w zapisy ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Krakowa 2030 r. oraz Strategię Rozwoju Turystyki Krakowa na lata 2014-2020.

Wśród priorytetów programu znajdują się: promocja działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, wspieranie młodych przedsiębiorców, informacja i doradztwo, współpraca ze szkolnictwem – promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej, a także wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw.

Większość z nich to kontynuacja uaktualnionych działań, wykonywanych w ramach dotychczasowego Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

– Mamy nadzieję, że działania podejmowane w ramach Krakowskiego Programu pomogą lokalnym przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, a przedsiębiorcom, którzy taką działalność prowadzą, ułatwią funkcjonowanie. W przyszłości mamy nadzieję, że istnienie programów wspierających przedsiębiorczość nie będzie konieczne, gdyż przepisy i warunki prowadzenia biznesu będą na tyle sprzyjające, że stosowanie tego typu instrumentów okaże się zbędne – podkreśla zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba.