Krakowianie najbardziej wyedukowani ekologicznie

Kraków może się pochwalić najlepszym zaangażowaniem mieszkańców w wymianę pieców węglowych w porównaniu z innymi dużymi polskimi miastami. Nasze miasto wyprzedza kilkukrotnie pod tym względem Wrocław, Łódź, Katowice i Poznań.

W 2017 roku w Krakowie wymieniono 6071 pieców i kotłowni węglowych, dla porównania, na podstawie danych szacunkowych, przesłanych z innych miast można stwierdzić, że we Wrocławiu ubyło ich czterokrotnie mniej, bo ok. 1429, w Łodzi – ok. 700, Katowicach – ok. 679, a w Poznaniu ok. Kraków przeznaczył na ten cel ok. 86 mln zł, Wrocław – 11,4 mln zł, Katowice – 6 mln zł.

Podobnie sytuacja wyglądała w 2016 roku. Także wtedy Kraków wymienił zdecydowanie najwięcej palenisk na ogrzewanie proekologiczne. W naszym mieście zlikwidowano 4242 pieców, a w tym samym czasie (dane szacunkowe) we Wrocławiu usunięto 1511, w Katowicach – 509, Poznaniu – 343. W 2016 roku Kraków wydał 66 mln zł, Wrocław – 11,5 mln zł, Katowice – 4,1 mln zł.

Liczba pieców w Krakowie sukcesywnie się zmniejsza, obecnie pozostało ich ok. 9700. Wstępne szacunki wskazują, że tylko w tym roku w Krakowie zniknie kolejnych 6 tys. pieców i na koniec roku pozostanie ich ok. 4 tys.

Liczby te pokazują, że krakowianie są najbardziej wyedukowanymi – pod względem ekologicznym – mieszkańcami Polski.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd